Search

Blog

Wat is GDPR? 

De afkorting GDPR staat voor: General Data Protection Regulation, naar het Nederlands vertaald is dit Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De bedoeling van deze regels is om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw klanten goed beschermd zijn en dat de klant hier zelf inspraak in kan hebben (wat u met zijn/haar gegevens doet). 

De grote lijnen

  • Elke organisatie moet uitdrukkelijk de toestemming vragen om de gegevens te gebruiken en/of op te slaan en te verwerken
  • Gegevens moeten juist zijn of moeten verbeterd kunnen worden. Hiervoor dienen de nodige maatregelen genomen te worden
  • Persoonsgegevens worden verkregen voor een duidelijk omschreven en welbepaald doel, mogen enkel hiervoor gebruikt worden. 
  • Grote organisaties/ondernemingen stellen een Data Protection Officer aan om de nodige maatregelen te nemen, om de GDPR volledig toe te passen en te kunnen ingrijpen bij problemen/datalekken. 

Waarom belangrijk voor de kleine handelaar?

De meeste ondernemingen beschikken momenteel over een eigen website. Zo is het eveneens belangrijk om hierop te vermelden welke gegevens u verzamelt van en over de websitebezoeker (Cookies). Men moet de websitebezoeker uitdrukkelijk om toestemming vragen en hem de mogelijkheid bieden om zijn/haar gegevens in te laten kijken en/of te wijzigen/verwijderen. 

Waar kan ik meer informatie vinden? 

Meer informatie over dit onderwerp kan je vinden op deze website

Deel onze content en zorg zo voor een betere wereld